Странице

петак, 02. децембар 2016.

Извори средстава

Презентацију о изворима средстава преузмите овде.

Обртна средства

Презентацију о обртним средствима за економског техничара, први разред, преузмите овде.

Основна средства

Презентацију о појму и подели основних средстава  за смер економски техничар, први разред, преузмите овде.

Подела средстава

Презентацију о подели средстава предузећа можете преузети овде.

Питања за проверу знања Т2- Финансијски администратор I разред

Питања за проверу знања можете преузети овде.

Калкуције у трговини- Домаћи

Домаћи задатак везан за калкулације у трговини преузмите овде. За понедељак понесите образац калкулације за израчунавање набавне и продајне цене робе. Образац калкулације можете преузети овде.